بایگانی دسته‌ی: paterns

لاستیک Competus AT

  طراحی ویژه لاستیک COMPETUS AT با چنگک های مربعی روی شانه های تایر حداکثر قدرت در جاده های گلی، خاکی و برفی به راننده های شاسی ماشین های  4WD ON/OFF ROAD  را میدهد.

لاستیک Atracta

ویژگی های لاستیک Atracta   عملکرد برجسته در هر دو سطح مرطوب و خشک Atracta با ارائه حداکثر کاربری جاده و کنترل فرمان بر روی هر دو سطح مرطوب و خشک با الگوی نامتقارن خاص پیشرفته و مدرن ، باعث افزایش کشش و کاهش ترمز بر روی سطوح مرطوب با وجود بلوک های متعدد و […]