لاستیک Phenoma

 

  • عملکرد و ترمز عالی در هر دو سطح خشک و مرطوب
  • قدرت کنترل فوق العاده در پیچ ها
  • سرعت و قدرت حرکت توام با ایمنی بسیار بالا
  • قدرت ترمزپذیری بالا ، کنترل عالی اتومبیل در جاده های خیس
  • حساسیت عالی فرمان و پاسخ فوری به حرکت ناگهانی
  • طراحی Z شکل از گرم شدن بیش از حد لاستیک جلوگیری می کند دنده های داخلی طراحی شده موجب عملکرد بهتر در جاده های خیس و خشک میشوند

 

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.