لاستیک Multiways

 

لاستیک Multiways  لاستیکی برای چهار فصل می باشد و دارای دو تیپ Multiways  و Multiwasys C  می باشد.

 ویژگی های لاستیک Multiways

  • بلوک های هیدرودینامیکی با تخلیه آب بیشتر در لحظه تماس با زمین مرطوب ، امکان آکوییلانینگ را به حداقل می رساند.
  • مقاوت چرخشی بهتر
  • عملکرد بهتر در شرایط مرطوب

 

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.