لاستیک MIRATTA

 

ویژگی های لاستیک MIRATTA

 

  • رانندگی ایمن در سطوح مرطوب
  • کنترل عالی در رانندگی
  • نهایت راحتی، ایمنی و دوام

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.