لاستیک Greenways

 

لاستیک Greenways

 

  • طراحی جدید آج نامتقارن متناسب با شرایط مرطوب و خشک و ترمزگیری مطمئن در هوای بارانی
  • افزایش سختی بلوک بدلیل طراحی جدید
  • طراحی لاستیک خلاقانه
  • کاهش مقاومت چرخشی لاستیک نسبت به لاستیک های عادی بدلیل طراحی آج نامتقارن
  • استفاده از فناوری نانو

 

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.