لاستیک Competus Hp 2

 

طراحی آج لاستیک COMPETUS HP جزو جدیدترین طراحیهای لاستیک برند LASSA برای ماشین های SUV می باشد.

 

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.