لاستیک Competus HL

 

طراحی استیک COMPETUS HL زیبایی و راحتی این لاستیک را برای رانندگان ماشین های شاسی دوچندان کرده است.

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.