لاستیک Atracta

ویژگی های لاستیک Atracta

 

  • عملکرد برجسته در هر دو سطح مرطوب و خشک
  • Atracta با ارائه حداکثر کاربری جاده و کنترل فرمان بر روی هر دو سطح مرطوب و خشک با الگوی نامتقارن خاص پیشرفته و مدرن ، باعث افزایش کشش و کاهش ترمز بر روی سطوح مرطوب با وجود بلوک های متعدد و شیار عمیق در این طراحی می شود.
  • عمر طولانی تر و مصرف سوخت پایین تر با لاستیک پهن تر
  • آج پیشرفته عملکرد برتر را در طول عمر طولانی خود به کاربر ارائه می دهد. همچنین به دلیل مقاومت چرخشی کمتر، باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.
  • کنترل و ایمنی برتردر رانندگی
  • با کنترل انبساط تایر در سرعت های بالا ، امکان کنترل فرمان بهتر در جاده را فراهم می کند.  کنترل پذیری فرمان افزایش یافته و تعادل تایرها بهبود می یابد.
  • رانندگی بی صدا و راحت
  • ابعاد بلوک در این طراحی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پیشرفته بهینه شده است ، بنابراین صدای تایر به حداقل می رسد. مشخصات پیشرفته بدنه ، تأثیرات و ارتعاشات ناشی از جاده را کاهش می دهد و راحتی در رانندگی را فراهم می کند.

 

این نوشته در paterns ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.